Algemene voorwaarden:

Op al onze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.